Stookoliepremie

Wat?

Verwarm je jouw huis met stookolie en heb je een bescheiden inkomen? Dan heb je misschien recht op een stookoliepremie. De federale overheid voorziet tijdelijk een hoger bedrag: van € 225 naar € 300. Tot 10 januari 2023 dien je jouw aanvraag in via https://stookoliecheque.economie.fgov.be. Lukt de aanvraag niet of is er iets onduidelijk? Maak dan een afspraak met het Sociaal Huis.

Wat breng je mee?

Breng de volgende documenten mee:

  • identiteitskaart (eID)
  • factuur aankoop brandstof; de aanvraag moet ingediend worden binnen de 60 dagen na levering
  • recent aanslagbiljet van de belastingen en/of beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht
  • ingevuld aanvraagformulier

Procedure

Binnen 60 dagen na de levering neem je contact op met het Sociaal Huis.

De maatschappelijk werker onderzoekt jouw hulpvraag. Op de website sociaal verwarmingsfonds vind je bijkomende informatie. Je kan deze toelage aanvragen via het digitaal loket. 

De informatie die je met ons deelt is in goede handen. Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim. Zij geven geen informatie door (tenzij je hiervoor uitdrukkelijk de goedkeuring geeft).