Structuurvisie Borgt

Op 22 oktober 2018 keurde het schepencollege de structuurvisie voor de Borgt goed onder voorwaarde dat de voorgestelde inrichting van het projectgebied inzake functies, aantal woongelegenheden, inplanting en architectuur slechts richtinggevend en niet bindend zijn voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Vaartdijk-Borgt'.

Bij de opmaak van het RUP diende het advies van de Vlaamse Bouwmeester en/of een kwaliteitscel omgeving/ruimtelijke ordening gevraagd te worden om na te gaan wat een verantwoorde woondichtheid is voor het projectgebied, gelet op de specifieke context van de Borgt. Tevens diende bij de ontwikkeling het verplicht te realiseren Bindend Sociaal Objectief van de gemeente in rekening genomen te worden.

De structuurvisie maakt een analyse van de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en knelpunten in de Borgt en de ruimtelijke, juridische en beleidsmatige toestand. Het bouwt een visie op en omvat enkele inrichtingsvoorstellen.

Gerelateerde items