Subsidie coronaproof activiteit

Om de opstart veilig en gecontroleerd te doen verlopen en onze vrijetijdsverenigingen de kans te geven om een deel van hun werking te hernemen, voorzien wij tussenkomsten voor kleine en veilige projecten. De activiteit moet coronaproof zijn.
Verenigingen die t.g.v. de corona crisis activiteiten willen opstarten met een vernieuwend karakter kunnen eveneens aanspraak maken op een tegemoetkoming.
Het vernieuwend karakter moet blijken uit:
• Andere wijze van ledenwerving
• Andere wijze van repeteren en voorbereiden
• Andere wijze van toonmomenten
• Gebruik nieuwe technologiee╠łn en nieuwe media

Voor elk bovenstaand project zal er een eenvoudige omschrijving en argumentatie moeten ingediend worden. Elke vereniging kan tot einde van het jaar 2021 maximaal 2 projecten indienen. Het maximum toe te kennen bedrag per project bedraagt 500 euro. Dit bedrag wordt uitbetaald na goedkeuring.

U dient de aanvraag voor deze subsidie in te dienen via onderstaand formulier in het digitaal loket.