Subsidie voor de aanleg en het beheer van kleine landschapselementen

Kleine landschapselementen zijn erg belangrijk voor het behoud van de natuur- en landschapswaarde in de gemeente. Wie kleine landschapselementen aanlegt of beheert, kan hiervoor een subsidie aanvragen.

Voorwaarden

U bent eigenaar of grondgebruiker in het landelijke gebied:

  • in agrarisch gebied
  • in landschappelijk waardevol agrarisch gebied
  • in natuurgebied
  • in natuurgebied met wetenschappelijke waarde of in een natuurreservaat
  • in parkgebied
  • in bosgebied
  • in buffergebied
  • of in groengebied.

U houdt voor de aanleg of het beheer van de kleine landschapselementen rekening met de voorwaarden opgenomen in het subsidiereglement.

Kostprijs

Financieel voordeel

Het subsidiebedrag hangt af van welk klein landschapselement u aanlegt of beheert.