Subsidie natuurverenigingen

Wat?

Een subsidie voor natuurverenigingen.

Regelgeving

GR 27/10/2005: Subsidie aan natuurverenigingen

Voorwaarden

  1. Vertegenwoordiging in milieuadviesraad + 50% aanwezigheid of inzetten voor compostmeesterwerking + 50 % aanwezigheid of inzetten voor gemeentelijke activiteit (bv. zwerfvuilactie)
  2. Activiteiten op grondgebied en ten bate van het milieu en natuur in Grimbergen of haar inwoners en mits te voldoen aan volgende voorwaarden: vooraf aankondigen (pers/ledenblad)
  3. Link met het GNOP (informatie/sensibilisatie)
  4. Aanvraagformulieren dienen uiterlijk op 15 april 2022 ingediend te worden.