Subsidie voor sportverenigingen

Wat?

Het lokaal bestuur voorziet jaarlijks een bepaald bedrag voor de ondersteuning van erkende sportverenigingen.

Subsidievoorwaarden

  • de sportvereniging is een erkende vereniging
  • het minimum aantal actieve leden is 25
  • de  sportvereniging moet een actieve werking kunnen aantonen, d.w.z. minimum 2 sportactiviteiten per week per doelgroep gedurende minstens 30 weken per jaar
  • de sportvereniging mag geen schulden hebben ten opzichte van de gemeente
  • de sportvereniging mag geen cafetaria, gratis ter beschikking gesteld door de gemeente, in eigen beheer hebben
  • alleen sportverenigingen die een volledig ingevuld en ondertekend dossier met de nodige bijlagen tijdig indienen, komen in aanmerking voor subsidie

Procedure

Jaarlijks stuurt de dienst Vrij Tijd - Sport eind september een mail naar alle erkende sportverenigingen met de aanvraag voor subsidies. Indien je geen mail ontvangt of meer informatie wenst over de subsidies neem contact op via sport@grimbergen.be