Gemeentelijke Facebookpagina


De gemeente Grimbergen heeft vanaf heden ook een Facebookpagina.

Voor alle nieuwtjes en info kan je hier terecht.

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Kinderopvang

Subsidiereglement kinderopvang
Besluit gemeenteraad 30 augustus 2018 en gepubliceerd op website 13 september 2018

Het gemeentebestuur van Grimbergen kan subsidies verlenen ter ondersteuning van projecten inzake kinderopvang binnen de kredieten voorzien in het budget van de gemeente.

Aanvraag als u aan de toekenningsvoorwaarden voldoet:
schriftelijk aan het college van Burgemeester en Schepenen voor 1 oktober voor het subsidiejaar 2019.
- per email: gemeentebestuur@grimbergen.be of
- per brief aan het college van Burgemeester en Schepenen, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen.