Subsidies aan Grimbergse jeugdverenigingen

Wat?

Via de subsidiereglementering in het kader van het JeugdBeleidsPlan geeft de gemeente jaarlijks een bepaald bedrag vrij voor de ondersteuning van erkende jeugdverenigingen.

Op volgende posten kan een subsidiebedrag uitgekeerd worden: werkingskosten, infrastructuur, huur, materiaalkost, kampen, culturele manifestaties, vorming en logistieke ondersteuning.

Voorwaarden

Deze subsidies worden verleend aan alle erkende jeugdverenigingen die een aanvraag indienen op de door het gemeentebestuur voorziene aanvraagformulieren en dit voor 15 september van het aanvraagjaar.