Subsidies aan individuele jongeren

Subsidie kadervorming

Jongeren die in Grimbergen wonen of actief zijn in een Grimbergse jeugdvereniging kunnen een toelage krijgen als zij een cursus kadervorming volgen.

Bedrag subsidie:

  • Basiscursus (animator/hoofdanimator of instructor in het jeugdwerk):

75% van de deelnameprijs met een maximum van 145 euro per persoon per jaar.

  • Vervolmakingscursus:

50% van de deelnameprijs met een maximum van 145 euro per persoon per jaar.

Hoe aanvragen?

Het deelname- en betalingsbewijs binnenbrengen op de dienst Vrije Tijd ten laatste 1 jaar na afloop van de cursus.


Persoonlijk: Prinsenstraat 22, 1850 Grimbergen. 
E-mail: jeugd@grimbergen.be