Subsidies aan individuele jongeren

Kadervorming

Jongeren die in Grimbergen wonen of actief zijn in een Grimbergse jeugdvereniging kunnen een toelage krijgen als zij een cursus kadervorming volgen.

Internationale projecten

Grimbergse jongeren tussen 16 en 25 jaar die zich engageren in een internationaal project met sociaal oogmerk en/of een project met als doel interculturele uitwisseling kunnen een toelage krijgen van het gemeentebestuur.