Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Subsidies

De sportraad van Grimbergen heeft in samenwerking met de Sportdienst
een subsidie- en erkenningsreglement uitgewerkt dat werd goedgekeurd
door de algemene vergadering van de sportraad en de gemeenteraad
van 11 december 2008: (terminologie subsidiereglement)

Subsidie- en erkenningsreglement sportverenigingen Grimbergen


Jaarlijks dienen de sportverenigingen een infoformulier in te vullen,
dat tevens gebruikt wordt om de subsidies te berekenen.
Bovendien is het invullen van dit formulier verplicht
om te kunnen genieten van het voordeeltarief huur sportaccommodaties
"Grimbergse erkende vereniging lid van de sportraad";
zoniet wordt de huurprijs vermenigvuldigd met 3.

Inlichtingsformulier sportverenigingen 2020: ( in opmaak) 

vooraleer dit formulier op te sturen naar sport@grimbergen.be:
eerst op je eigen pc bewaren
en pas dan meesturen als toegevoegd bestand.

Decreten en uitvoeringsbesluiten

"Sport voor Allen" - decreet - uitvoeringsbesluit

Uitvoeringsbesluit impulssubsidie