Taxivergunning

Voor het uitbaten van een taxidienst is een vergunning "individueel bezoldigd personenvervoer" nodig. Met deze vergunning kan u vier diensten naar keuze aanbieden:

 • Straattaxi: het voertuig wordt aangeboden aan de klant op de openbare weg (de klant moet de taxi minstens een kwartier op voorhand bestellen)
 • Standplaatstaxi: het voertuig mag de openbare taxistandplaatsen van een gemeente gebruiken. Hiervoor dient men een bijkomende machtiging per gemeente aan te vragen
 • Ceremonieel vervoer: het voertuig mag gebruikt worden voor ceremonies van minstens 3 uur, op basis van een schriftelijke overeenkomst
 • OV-taxi: opdrachten voor het gebruik van het voertuig komen binnen via de Mobiliteitscentrale


Meer informatie over het reglement? Klik hier voor het gemeenteraadsbesluit van 23 januari 2020, gepubliceerd op 28 januari 2020.

Minimale emissienormen

Sinds 1 januari 2020 gelden de minimale emissienormen alleen voor de voertuigen die bij de DIV (Dienst voor Inschrijving van Voertuigen) zijn ingeschreven na die datum. Vanaf 1 januari 2025 moeten alle voertuigen aan de minimale emissienormen voldoen.

Aantal zitplaatsenVanaf 01/01/2020Vanaf 01/01/2025Vanaf 01/01/2030
 Inschrijving DIV vóór 01/01/2020 (tot max eind 2024)Inschrijving DIV na 01/01/2020Inschrijving DIV vóór 01/01/2025 (en na 1/1/2020)Inschrijving DIV na 01/01/2025Inschrijving DIV vóór 01/01/2030 (en na 1/1/2025)Inschrijving DIV na 01/01/2030
MinibusGeen56/54*545555Zero- emissie
MonovolumeGeen66/63*636767Zero- emissie
LuxevoertuigGeen56/54*566161Zero- emissie
4+1Geen71/67*717474Zero- emissie

*de hoogste waarde geldt voor voertuigen gebouwd voor 2021 en getest volgens NEDC-produre, de laagste waarde voor voertuigen vanaf 2021, getest volgens WLTP-procedure.

Voorwaarden

 • Kandidaat-vergunninghouders moeten voldoen aan de taalvereisten: Nederlands op niveau B1 volgens het Europees Referentiekader
 • De vergunning is geldig in heel het Vlaams gewest, maar aan de vergunning is een jaarlijkse retributie van 350 euro gekoppeld per voertuig (250 euro indien het voertuig voldoet aan de minimale emissienormen die gelden na 01/01/2025).

Aanvraag

De vergunning moet aangevraagd worden in de gemeente waar de exploitatiezetel gevestigd is. Meer informatie over de digitale aanvraag vindt u op https://centaurus2020.vlaanderen.be/.

Om te kunnen exploiteren als standplaatstaxi moet de exploitant bijkomend een machtiging aanvragen in elke gemeente waar hij gebruik wenst te maken van de openbare taxistandplaatsen.

De machtiging moet aangevraagd worden in elke gemeente waar men gebruik wenst te maken van de openbare taxistandplaatsen. Aanvragen gebeuren volledig digitaal via https://centaurus2020.vlaanderen.be/

Bestuurderspas

Vanaf 1 juli 2020 moet elke taxichauffeur in het Vlaams gewest beschikken over een bestuurderspas, ongeacht het statuut (werknemer of zelfstandige). U kan de bestuurderspas reeds voor die datum aanvragen. Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van een bestuurderspas:

 • Minstens 2 jaar een rijbewijs hebben,
 • Beschikken over een rijbewijs met geldige medische keuring,
 • Een toelating hebben voor het verrichten van arbeidsprestaties (enkel indien u een buitenlands staatsburger bent),
 • Voldoen aan de moraliteitsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 25 van het Besluit Vlaamse regering van 8 november 2019.
 • Voldoen aan de taalvereisten: Nederlands op niveau B1 volgens het Europees Referentiekader kunnen aantonen.


De bestuurderspas moet aangevraagd worden in de gemeente waar de chauffeur gedomicilieerd is. Chauffeurs die buiten het Vlaams gewest wonen, doen de aanvraag in een Vlaamse gemeente naar keuze. Aanvragen gebeuren volledig digitaal via https://centaurus2020.vlaanderen.be/

Oude vergunning? 
Exploitanten (VVB en/of taxi) die vóór 1 januari 2020 reeds een vergunning hadden voor het exploiteren van een taxi- en/of VVB-dienst, kunnen:

 • De vergunning behouden tot het einde van de looptijd van de vergunning, volgens de oude exploitatievoorwaarden. Indien de exploitant na afloop van de looptijd verder wenst te exploiteren, moet een nieuwe vergunning individueel bezoldigd personenvervoer aangevraagd worden, zoals hierboven beschreven.
 • Ofwel kiezen om meteen een nieuwe vergunning individueel bezoldigd personenvervoer aan te vragen. De bestaande vergunning vervalt.

Vragen over taxivergunningen en/of bestuurderspassen? Bellen kan op dinsdagvoormiddag naar het nummer 0471 30 12 31. Mailen kan naar: gemeentebestuur@grimbergen.be