Tegemoetkomingen voor personen met een handicap

Als persoon met een handicap hebt u misschien recht op een tegemoetkoming. Bijvoorbeeld: integratietegemoetkoming voor personen met een handicap (IT), inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap (IVT).

Hebt u beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden, dan kunt u een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Deze parkeerkaart geeft u het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone.

Deze tegemoetkomingen worden aangevraagd bij de FOD Sociale Zekerheid – Directie Generaal Personen met een handicap. Neem bij vragen contact op met het Sociaal Huis.