Terrasvergunning met inname openbaar domein

Het terrasseizoen in Grimbergen loopt van 1 maart tot en met 30 november.  Gedurende deze periode mag elke horecazaak mét terrasvergunning een terras opstellen.

Deze vergunning moet elk jaar opnieuw aangevraagd worden. Het openbaar domein kan immers jaarlijks wijzigen.
De aanvraag én vergunning (inname openbaar domein) is GRATIS - dit om de horecazaken te ondersteunen.

Voor het plaatsen van een terras op het openbaar domein, moet je dus als horeca-uitbater een terrasvergunning aanvragen bij de gemeente. Het betreft de plaatsing van terrasconstructies en/of terrasmeubilair, waaronder zonneluifels, windschermen, parasols e.d. voor zover die elementen makkelijk weg te nemen zijn en constructief geen geheel vormen.

Om een terrasvergunning te verkrijgen, moet je aan alle voorwaarden uit het reglement betreffende de uitbating van horecazaken.  Lees zeker titel II - reglement op de terrassen goed na. Het reglement vind je onderaan bij 'bijlagen'.

De aanvraag voor een terrasvergunning doe je onderaan (bij digitaal loket) via het online aanvraagformulier.

Het terras waarvoor je aanvraag doet mag pas opgesteld worden na goedkeuring door college van burgemeester en schepenen.
Doe je aanvraag tijdig, de procedure tot goedkeuring kan tot 30 dagen duren.

Bepaalde elementen, zoals in de gevel verankerde zonnetenten, kunnen onderhevig zijn aan de stedenbouwkundige verplichtingen en bijgevolg een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen vereisen.

Merk op dat het plaatsen van een permanent / gesloten terras op het openbaar domein, bestaande uit een overdekte constructie waarvan alle elementen tot één geheel zijn samengevoegd die op een permanente basis geplaatst worden, niet onder de bepalingen van het terrasreglement vallen. Wie een permanent / gesloten terras wil plaatsen, moet een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aanvragen.