Textielcontainers

Met textiel kan je terecht in één van de vele textielcontainers die verspreid over het grondgebied staan opgesteld. De firma VICT organiseert de inzameling.

Locaties:

Wat mag je deponeren in een textielcontainer?

  • kledij
  • schoenen en handtassen
  • huishoudlinnen

Stop het textiel in een gesloten zak. Zo behoudt het zijn waarde.

Wat mag er niet in?

  • natte of bevuilde kledij
  • matrassen
  • elektrische dekens
  • kussens
  • tapijten