Wegenregister

Sinds 1 september 2019 is het Decreet houdende de gemeentewegen van kracht. Dit decreet kent één en hetzelfde statuut toe aan alle gemeentewegen, waardoor het onderscheid tussen gewone gemeentewegen en buurtwegen verdwijnt. Het decreet legt de bevoegdheid voor aanleg, wijziging, verplaatsing en opheffing van gemeentewegen, alsook de handhaving bij de gemeentebesturen.

Door het nieuwe decreet is de wet op buurtwegen van 10 april 1841 en het rooilijnendecreet van 8 mei 2009 niet langer van toepassing.

Klik hier om het decreet te raadplegen.

Om alle belanghebbenden afdoende te informeren, zullen de gemeentebesturen in de toekomst een register moeten bijhouden, waarin alle beslissingen over gemeentewegen gebundeld worden.

In afwachting van de nodige uitvoeringsbesluiten door de bevoegde minister, zal de gemeente Grimbergen hieronder alle gemeentelijke en gerechtelijke beslissingen publiceren die dateren van na 1 september 2019.

Voor alle beslissingen van vóór 1 september 2019 verwijzen wij thans naar het provinciaal loket van de Atlas der Buurtwegen.