Handhaving Politiereglement

Het politiereglement

Vanaf 1 februari 2021 geldt het algemeen politiereglement Hierin staat wat mag en niet mag op gemeentelijk grondgebied en op het openbaar domein (bijvoorbeeld wildplassen, sluikstorten, nachtlawaai, loslopende honden enz.)

Doe je iets wat niet mag volgens het politiereglement? Dan kan je hiervoor een GAS krijgen. GAS staat voor een ‘gemeentelijke administratieve sanctie’. Een gemeentelijke administratieve sanctie kan worden opgelegd aan iedereen die ouder is dan 14 jaar wanneer zij openbare overlast veroorzaken.

Overtredingen op bepalingen van het algemeen politiereglement worden in onze gemeente vastgesteld door politieambtenaren, door gemeentelijke GAS-vaststellers en door gemeenschapswachten-vaststellers (link naar pagina). De sanctionerende ambtenaar bepaalt op neutrale wijze de gemeentelijke administratieve sanctie (geldboete). De gemeente heeft hiervoor Haviland Intercommunale aangesteld.

Welke overtredingen?