Thuisverpleging

Wat?

Hebt u medische verzorging nodig? Dan kan u een verpleegkundige thuis laten komen. Maar ook als u door uw leeftijd uw dagelijks of wekelijks toilet niet meer zelf kunt maken.

De thuisverpleegkundige kan u helpen met het verzorgen van wonden, inspuitingen, het maken van uw toilet, het verschonen van uw bed, het aanbrengen van verbanden, … De huisarts schrijft hiervoor een attest. U kunt  dan een zelfstandige thuisverpleegkundige of een thuisverpleegkundige van uw ziekenfonds vragen.

Voor wie?

Voor iedereen die tijdelijk of definitief niet meer zelf kan instaan voor zijn/haar persoonlijke hygiëne.

Bedrag

Diensten thuisverpleging zullen via derdebetalersregeling de facturen rechtreeks via het ziekenfonds regelen. Daarom hebben ze voor de meeste zorgen een doktersvoorschrift nodig. Alleen zo betaalt uw ziekenfonds de toegediende zorgen aan hen terug.

Procedure

Voor een overzicht van de verpleegkundigen uit de regio, kan u contact opnemen met de maatschappelijk werkers van het Sociaal Huis.