Tijdelijke bewegwijzering bij evenementen

U organiseert een evenement zoals een wandeltocht, oldtimerevent of een ruitertoernooi en wilt graag een reisroute aangeven via signalisatie. U dient hiervoor verplicht en op tijd een aanvraag in te dienen via het digitale evenementenloket.

Voor wie

De aanvraag is verplicht voor iedereen. Zowel particulieren, bedrijven, verenigingen als andere organisaties.

Er mag geen tijdelijke bewegwijzering aangebracht worden voor reisroutes voor volgende activiteiten:

  • privéfeesten en etentjes die plaatsvinden in een gevestigde zaak (zoals huwelijken, fuiven, enz.)
  • aanduidingen op de openbare weg in verband met de verkoop of de verhuring van onroerende goederen

Vergunning aanvragen

Via het digitaal evenementenloket vraag je een vergunning voor tijdelijke bewegwijzering. U moet een aanvraag doen ten minste 6 weken voor de aanvang van uw activiteit.

Indien u hierover meer informatie wenst, kan u contact opnemen met de dienst Evenementen.

Opgelet: De gemeente kan enkel toelating geven voor het plaatsen van bewegwijzering op gemeentewegen. Indien u ook op gewestwegen bewegwijzering wilt plaatsen, moet u hiervoor een extra toelating aanvragen bij Agentschap Wegen & Verkeer, district Vilvoorde. 

Tijdelijke bewegwijzering op autosnelwegen en de op- en afritten daarvan is altijd verboden.

Hoeveel kost het

Het tarief voor het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering en signalisatie bedraag € 6 per begonnen maand. Wie slechts één week bewegwijzering of signalisatie plaatst, hoeft niet te betalen (maar moet wel nog steeds een vergunning aanvragen).

Ook manifestaties die georganiseerd worden in samenwerking met het gemeentebestuur of aannemers van werken aan de openbare weg of in opdracht van een openbaar bestuur dienen geen vergoeding te betalen.

Wanneer u tijdelijke signalisatie of bewegwijzering plaatst zonder vergunning, zal u € 50 boete betalen per wegwijzer.