Tijdelijke hinder Steenpoeldreef

Na controle en bijhorende trekproeven door een aangestelde boomverzorger, is gebleken dat de toestand van 3 extra beuken slecht tot zeer slecht is. 

Betrokken bomen worden weldra gerooid en na verder bodemonderzoek en in samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed, op termijn vervangen. 

Gepubliceerd op woensdag 17 mei 2023 om 9.37 u.