Toekomstvisie funerair erfgoed

Het gemeentebestuur tekent samen met INTRO Cultuur en Media een toekomstvisie voor de vijf Grimbergse begraafplaatsen uit.


Het Vlaams decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004 legt een duidelijke taak weg voor de lokale overheid om het funerair erfgoed in kaart te brengen en er zorg voor te dragen. Het laat ook ruimte om op gemeentelijk niveau na te denken over de bewaring van grafmonumenten.

De gemeente Grimbergen tekent, begeleid door de experten van INTRO Cultuur en Media, een toekomstvisie voor de vijf begraafplaatsen en het aanwezige funerair erfgoed uit. Een team van onderzoekers gaat de komende maanden ter plaatse om de historische, landschappelijke en ruimtelijke situatie in te schatten. Zo brengen zij het potentieel van het funerair erfgoed in kaart.    

Starten doen ze met de begraafplaatsen in Humbeek en Grimbergen-Centrum. Nadien volgen de drie andere begraafplaatsen in Beigem, Strombeek-Bever en Verbrande Brug.

Mijmeren tussen het groen

Op geregelde tijdstippen zal er gecommuniceerd worden over de voortgang van dit meerjarige project. Een globale toekomstvisie op het niveau van groen en erfgoed wordt finaal voorgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met de historische structuur van de begraafplaatsen en de inrichting ervan als groene zone.

Bijzondere aandacht voor sterretjesweiden

Een sterretjesweide is een troostplek op de begraafplaats waar nabestaanden een sterrenkindje kunnen herdenken. Elk van onze vijf Grimbergse begraafplaatsen heeft intussen zo’n herinneringsplekje. De ouders en hun sterrenkindje krijgen zo publieke erkenning. Want ook al werd het kindje levenloos geboren, het heeft bestaansrecht en dat willen we in onze warme gemeenschap heel duidelijk onderstrepen.

Wie op de hoogte wil blijven van dit project, kan dat via www.grimbergen.be/funerair-erfgoed.

Gepubliceerd op maandag 24 okt. 2022 om 10 u.