Tuinaanleg

Heeft u plannen om uw tuin of oprit aan te leggen?
Dan wilt u waarschijnlijk weten of u hiervoor een vergunning nodig heeft of niet.

Dit is afhankelijk van de bouwvoorschriften die gelden op uw perceel, of uw ontwerp binnen deze voorschriften past en wat de afmetingen zijn van de verhardingen en planten die u voorziet. In heel Grimbergen geldt de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (versie 2021: p20 en 24 e.v.), maar op sommige percelen zijn bijvoorbeeld ook specifieke verkavelingsvoorschriften van toepassing over de toelaatbare tuinafsluitingen, hoeveelheid verharding, reliëfwijzigingen,...
Verder is er ook nog het politiereglement dat enkele regels omvat voor bomen en hagen i.v.m. verkeersveiligheid enz. en is er een apart reglement voor geveltuintjes.
U vraagt dus best de voorschriften op bij de dienst Vergunningen alvorens u uw tuinontwerp opmaakt.

Indien u nadien niet zeker bent of uw ontwerp binnen de voorschriften past, kan u dit eveneens aftoetsen met de dienst Vergunningen. Bij afwijkingen op de voorschriften zullen zij u adviseren of een vergunning haalbaar is of niet en hoe u een vergunningsaanvraag kan indienen.

Wilt u eerst wat inspiratie opdoen voor uw tuin of kan u hulp gebruiken bij het ontwerp?
Kijk dan zeker onderaan deze pagina bij de externe links naar o.a. 'het Provinciaal steunpunt tuinen'. Ook informatie over groepsaankopen, premies en subsidies kan u vinden via de gerelateerde items en externe links.