Uitlenen van materiaal

Als vereniging/organisatie kan u bij de gemeente materialen uitlenen.

U kunt hier het retributiereglement op het uitlenen van gemeentelijke materialen raadplegen. (aanslagjaren 2020-2025)

Indien u materialen wenst te ontlenen, dient u onderstaand aanvraagformulier ten laatste 1 maand vóór uw evenement in te vullen. Via mail wordt u op de hoogte gebracht van de beschikbaarheid van het gevraagde materiaal. 

Iedere annulatie of wijziging moet uiterlijk 1 week vòòr het evenement doorgegeven worden via verhuur@grimbergen.be

Procedure

Voor wie

  • Elke vereniging erkend door een adviesraad van de gemeente Grimbergen
  • Elke Nederlandstalige non-profit organisatie met zetel in Grimbergen (incl. gemeentelijke politieke partijen)
  • Elk buurtcomité dat voldoet aan de voorwaarden om een feestbon/wijkbon te krijgen
  • Onderwijsinstellingen gelegen op Grimbergs grondgebied

Welke materialen kan u uitlenen?

Het overzicht van de uit te lenen materialen, vindt u hier

Materialen worden niet uitgeleend aan particulieren, bedrijven, handelaars en niet-Grimbergse verenigingen.