Uitvoering oppervlakkige ruimingswerken onbevaarbare waterlopen van de 2de categorie

In de periode van 1 december 2022 tot 31 maart 2023 zullen oppervlakkige ruimingswerken aan de provinciale waterlopen gebeuren. Het betreft volgende waterlopen of waterloopvakken:

 • Tangebeek
 • Bergmansbeek
 • Maalbeek
 • Amelvonnesbeek
 • Leesbeek
 • Kelkebeek
 • Driesbosbeek
 • Aabeek
 • Laarbeek
 • Sasbeek
 • Meiskensbeek
 • Bruinborrebeek

Deze werken kaderen in de jaarlijkse opdracht van de ruimingswerken in het Zennebekken - Deel Noord. De firma "AD bvba" zal deze werken uitvoeren. De provincie zal de uitvoering van de werken opvolgen.

Bijgevoegde kaart duidt de waterloopvakken aan waar gewone en bijzondere oppervlakkige ruimingswerken zullen plaatsvinden.  De bijzondere vakken bevatten duikers en vakken die speciale aandacht vereisen.

Bericht voor de aangelanden:

Wij herinneren u aan artikel 17 van de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967 en artikel 1.3.2.2 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003, gecoördineerd op 15 juni 2018 (waterwetboek) die bepalen dat de aangelanden ertoe gehouden zijn doorgang te verlenen aan de personen (inclusief het benodigde materieel) belast met de uitvoering van de werken en aan de personeelsleden van het bestuur.

Eventuele klachten en/of verzoeken over de uitvoering van deze werken moet zo snel mogelijk gemeld worden aan dhr. Ben De Ridder en dhr. Hans Cornelissen via mail: water@vlaamsbrabant.be .