VACATURE | Directeur basisonderswijs - solliciteren t.e.m. 18 oktober 2022

Voor de gemeentelijke basisschool ‘t Villegastje te Strombeek-Bever gaan we op zoek naar een directeur basisonderwijs. 

Taken 
 • Aansturen en begeleiden van het schoolteam, waardoor de kinderen van de basisschool optimale groei- en ontwikkelingskansen krijgen;
 • Voeren van een gedragen, geïntegreerd en samenhangend beleid vertrekkend vanuit het schooleigen pedagogisch project en geïnspireerd vanuit het leerplan;
 • Bewaken van de koers; 
 • Motiverend en inspirerend samenwerken; 
 • Stimuleren van de betrokkenheid van ouders door een open en rijke communicatie; 
 • Collegiaal samenwerken met de andere directies van de scholengemeenschap, gemeentelijke diensten, externe partners; 
 • Op de voet volgen van onderwijsvernieuwingen en aansturen van de implementatie ervan. 
Profiel 
 • Je beschikt over organisatietalent om de dagelijkse organisatie en planning van onderwijs- en andere activiteiten vlot te laten verlopen. 
 • Je hebt een sterke pedagogische kennis.
 • Je bent communicatief vaardig en zorgt voor een goede informatiedoorstroming naar alle betrokkenen. 
 • Je bent stressbestendig en discreet. 
 • Je bent loyaal aan de scholengemeenschap. 
 • Je hebt een diploma professionele bachelor kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs of een andere professionele bachelor met een link naar onderwijs en een bewijs van pedagogische bekwaamheid. 
 • Je kan minimaal 3 jaar ervaring voorleggen in het (basis-)onderwijs. 
 • Je hebt geen negatieve evaluatie ontvangen bij een vorige werkgever. 
 • Je bent in het bezit van een attest van deelname aan een cursus voor kandidaat-directeurs en/of beginnende directeurs en/of gevorderden bij OVSG of u bent bereid dit te behalen tijdens de proefperiode. 
 • Je slaagt voor de selectieprocedure. 
Aanbod 
 • Voltijdse tewerkstelling met een vervangingsovereenkomst voor de periode van 1 schooljaar (tem 31 aug 2023), met een grote kans op verlenging en uiteindelijke benoeming (de proefperiode gaat onmiddellijk van start bij de waarnemende indiensttreding);
 • Aanleg van een gemeenschappelijke wervingsreserve met een duurtijd van 5 schooljaren;
 • Verloning conform de weddeschalen van het onderwijs.
Verloop selectieprocedure 
 • Solliciteren kan tot en met 18 oktober 2022.
 • Schriftelijke proef a.h.v. thuisopdracht – wordt verzonden op 26 oktober 2022 en ten laatste weer ingediend op 7 november 2022 om 8 u
 • Psychosociale proef – in de periode tussen 16 november en 22 november 2022 
 • Mondelinge proef – 23 november 2022 (gemeentehuis Grimbergen) 

.

Interesse? 

Solliciteren kan tot en met 18 oktober 2022 via e-mail aan sollicitaties.poolstok@solvus.be 

Documenten in te dienen bij kandidatuurstelling: 
 • CV – waaruit blijkt dat je minimaal 3 jaar dienstervaring hebt in het onderwijs of in een leidinggevende functie;
 • Motivatiebrief met aantoonbare interesse / affiniteit met het onderwijs;
 • Kopie diploma + bewijs pedagogische bekwaamheid;
 • Bewijs waaruit blijkt dat je geen negatieve evaluatie hebt ontvangen bij de vorige werkgever (dit kan aangetoond worden door het gunstig evaluatieverslag toe te voegen of een verklaring op eer op te maken);
 • Optioneel:  
  • Bewijs van taalkennis (enkel wanneer diploma niet werd behaald in een Nederlandstalige onderwijsinstelling);
  • Recent uittreksel uit het strafregister (voor te leggen bij aanwerving);
  • Attest van deelname aan een cursus voor kandidaat-directeurs en/of beginnende directeur en/of gevorderden bij OVSG dient te worden voorgelegd bij de tijdelijke indiensttreding op proef. Indien men niet over dit attest beschikt, dient de opleiding gevolgd te zijn op de vooravond van de vaste benoeming.
Meer info nodig? 

Alle informatie over de functie en de selectieprocedure leest u na in onderstaande infobundel. 

Contacteer de dienst Onderwijs – 02 260 12 28 – selectie@grimbergen.be