Gezocht: twee deskundigen voor gecoro

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (gecoro) is de adviesraad voor ruimtelijke ordening van een gemeente. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening geeft de gecoro adviesopdrachten binnen het lokaal ruimtelijk beleid. Het gaat bijvoorbeeld over (verplichtend) advies inzake de ruimtelijke uitvoeringsplannen die de gemeente wil opmaken, alsook over de adviesverlening bij grote en maatschappelijk relevante stedenbouwkundige projecten.    

Deskundigen 

De gecoro bestaat uit deskundigen en uit vertegenwoordigers van de belangrijkste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente, zoals vastgelegd door de gemeenteraad. Door het ontslag van twee deskundigen zijn we nu op zoek naar twee nieuwe leden, specifiek één man en één vrouw.

Heb je door jouw opleiding of beroepservaring affiniteit met ruimtelijke planning/ordening? Ben je op de hoogte van de ruimtelijke toestand in Grimbergen, Beigem, Humbeek en/of Strombeek-Bever? Ben je bereid om deel te nemen aan vergaderingen van de gecoro en daarvoor de nodige documenten en rapporten door te nemen? Dan ben jij onze kandidaat.

Aangezien niet meer dan twee derde van de leden van hetzelfde geslacht mogen zijn, hopen we met deze oproep zoveel mogelijk vrouwelijke kandidaten te bereiken.


Kandidaatstelling

Stuur ons jouw kandidatuur vóór 31 januari 2023 via brief of mail, inclusief een korte cv met motivatie, gericht aan: 

Dienst Vergunningen
Prinsenstraat 3 
1850 Grimbergen

gemeentebestuur@grimbergen.be

Selectie

Wie zich kandidaat stelt als deskundige bij de gecoro vragen we om zijn of haar ervaring inzake ruimtelijke ordening toe te lichten. Aangezien niet meer dan twee derde van de leden van hetzelfde geslacht mogen zijn, hopen we met deze oproep zoveel mogelijk vrouwelijke kandidaten te bereiken. Alle kandidaturen worden ook door de gemeenteraad beoordeeld.

Meer info?

02 260 13 39
gemeentebestuur@grimbergen.be