Vacature Gemeenschapswacht-vaststeller (C1-C3)

Afdeling Ruimte • dienst Handhaving • voltijds (contractueel dienstverband voor onbepaalde tijd -  wervingsreserve van 2 jaar)  

De afdeling Ruimte behandelt alle grondgebiedzaken. De afdeling bestaat uit de diensten ‘Omgevingsbeleid’, ‘Vergunningen’, ‘Handhaving’, ‘Groen’, ‘Gebouwen’ en ‘Wegen en Water’. De afdeling Ruimte heeft tot doel het beleid van de gemeente en OCMW m.b.t. duurzame ontwikkeling, urbanisatie, mobiliteit, werken en nutsvoorzieningen te plannen, uit te werken, uit te voeren en op te volgen. Ze is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur en het gemeentelijk patrimonium.

De afdeling streeft ernaar om de woon-, leef- en werkomgeving in de gemeente Grimbergen te bewaren en waar mogelijk te verbeteren.


FUNCTIE INHOUD:

De dienst Handhaving staat in voor de controle op de naleving van de bestuurlijke beslissingen  met als doel het garanderen van de veiligheid, leefbaarheid, gezondheid, welzijn en goede sociale verhoudingen op het grondgebied van Grimbergen.


FUNCTIEVEREISTEN:

De functie van gemeenschapswacht-vaststeller is onderhevig aan federale regelgeving die specifieke vereisten oplegt voor deze functie.

Algemene toelatingsvoorwaarden

 • een uittreksel uit het strafregister (model 596.1) kunnen voorleggen waaruit blijkt dat het gedrag in overeenstemming is met de eisen van de functie en men de burgerlijke en politieke rechten geniet;
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, de lichamelijke geschiktheid wordt vastgesteld door de arbeidsgeneesheer voor indiensttreding;
 • voldoen aan de vereiste over de taalkennis.

Specifieke voorwaarden

 • minstens 18 jaar oud zijn;
 • de Belgische nationaliteit hebben;
 • in het bezit zijn van een diploma dat toegang geeft tot het niveau C, namelijk houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs;
 • in het bezit zijn van een attest van de opleiding van gemeenschapswacht-vaststeller of bereid zijn om binnen de 2 jaar na aanstelling te voldoen aan de voorwaarden inzake opleidingen vorming om de functie van gemeenschapswacht-vaststeller te kunnen uitvoeren;
 • niet tegelijkertijd werkzaamheden uitoefenen van privédetective, een functie uitoefenen in het kader van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, lid zijn van een politiedienst of een door de Koning bepaalde activiteit uitoefenen;
 • slagen voor de selectieprocedure.

Indiensttreding kan pas na het verstrekken van positief advies van de korpschef aan de burgemeester.

AANBOD:

 •  Indien u slaagt voor de examens, wordt u aangeworven in de functiecategorie C1-C3 met bijhorende loonbarema’s (min €1.965,88 - max €3.598,07);
 •  Relevante werkervaring kan in rekening worden gebracht;
 •  Afwisselende job in een flexibel uurrooster waarin ook avond- en weekendwerk vervat zit.
 •  U geniet van tal van extralegale voordelen (gunstige verlofregeling, uitgebreide opleidingsmogelijkheden, fietsvergoeding, maaltijdcheques, opbouw 2de pensioenpijler, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, …).

PLANNING:

 • Solliciteren kan tot en met 21 april 2021;
 • Aanvaarding kandidaturen: de ingediende kandidaturen worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en daarna aan de korpschef van de politie.  Vanaf 3 mei 2021 worden de kandidaten op de hoogte gebracht van de aanvaarding van hun kandidatuur;
 • De schriftelijke proef wordt afgenomen op ‌donderdag 6 mei 2021, in de voormiddag;
 • De mondelinge proef zal plaatsvinden op maandag 17 mei.

MEER INFO?

 • Ontdek alles over de functie en de aanwervingsvoorwaarden in de infobundel in bijlage.
 • Bij verdere vragen kan u steeds contact nemen met de personeelsdienst via selectie@grimbergen.be

Solliciteer ten laatste op 21 april 2021 door onderstaand sollicitatieformulier in te vullen en de gevraagde documenten op te laden of door de gevraagde documenten door te sturen naar selectie@grimbergen.be