De gemeentelijke diensten zijn gesloten op 
 
maandag 24 december (namiddag)
dinsdag 25 december
woensdag 26 december
maandag 31 december (namiddag)
dinsdag 1 januari
vrijdag 4 januari (vanaf 11 uur) (Recyclageparken en bibliotheken de hele dag gesloten)


Gewijzigde openingsuren bibliotheken. Klik HIER voor meer informatie.


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie over de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten vindt u HIER.

De sluitingsdagen van het zwembad Pierebad kan u HIER raadplegen.

De sluitingsdagen van de bibliotheek kan u HIER raadplegen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Al ingeschreven op BE-Alert? Klik HIER voor meer informatie.

Rubrieken e-loket
afdrukken

Formulier spontane sollicitatie

Interesse in een job bij het gemeentebestuur van Grimbergen? Vul dan onderstaand formulier in en solliciteer spontaan! 
 

Persoonlijke gegevens

*
*

*
*
*
*
*
*
Kies een datum*
*
*
*

Diploma

Hoogst behaalde diploma
*
*
*
*
Andere behaalde diploma's
Andere behaalde getuigschriften/cursussen
Voor sollicitanten zonder (Nederlandstalig) diplomaWerkervaring

*
*
*
Kies een datum*
*

Kies een datum
Kies een datumKies een datum
Kies een datumKies een datum
Kies een datum

Varia

**

*

*

Functies

Duid hieronder de functie(s) aan waarvoor u interesse heeft (minimaal 1 functie aanduiden)Uploaden documenten

*
*
*

Tenslotte

De Belgische Privacywet ter bescherming van persoonsgegevens (voluit de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens), beschermt de burger tegen misbruik van zijn persoonlijke gegevens. Overeenkomstig deze wet worden alle gegevens die u verstrekt middels dit formulier, alsook alle andere gegevens die eventueel in de loop van de sollicitatieprocedure worden verzameld, behoudens bezwaar van uw kant, gedurende 2 jaar geregistreerd in een databank. Na 2 jaar worden uw gegevens verwijderd uit de databank. De gegevens zullen worden aangewend voor de beoordeling van uw kandidatuur, alsook, bij een eventuele indiensttreding, voor het voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die hieruit voortvloeien.