Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Op vrijdag 9 oktober zullen de gemeentediensten uitzonderlijk gesloten zijn door ICT-aanpassingen. 

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

2 Technisch hoofdmedewerkers wegen en water (C4-C5)
Aanwervingsprocedure met aanleg van een wervingsreserve


Afdeling Ruimte – dienst Wegen en Water – voltijds – contract onbepaalde tijd – wervingsreserve van 2 jaarDe afdeling Ruimte staat in voor het bewaren en waar mogelijk verbeteren van de woon-, leef- en werkomgeving in de gemeente Grimbergen. Deze afdeling bestaat uit een gloednieuwe structuur om de werking van de verschillende diensten te optimaliseren. 

De dienst Wegen en Water staat in voor de werken in eigen beheer met betrekking tot de beperkte aanleg en herstellingen van wegen, voet- en fietspaden, alsook de beperkte aanleg van rioleringen. Zij is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud van de wegen, voet- en fietspaden en van het grachtenstelsel. De dienst plant, coördineert en voert werken zelf uit of volgt deze op bij uitbesteding aan derden.


FUNCTIE INHOUD:

• Het voorbereiden, uitwerken en controleren van uitbestede patrimoniumwerken;
• Uitwerken van beleidsvoorstellen en adviezen op vlak van openbare werken;
• Beheren van specifieke, duidelijk afgebakende en dienstoverschrijdende projecten;
• Zich voortdurend op de hoogte houden van de technische ontwikkelingen m.b.t. de functie, de kennis correct toepassen in de werkzaamheden en voor een veilige werkplaats zorgen;
• Controle op de naleving van de veiligheidsvoorschriften;
• Opmaken en beheren van de contacten met nutsmaatschappijen;
• Onderhouden van de riolen en zorgen voor rioolaansluitingen;
• Uitvoeren van klein manueel en digitaal meetwerk;
• Instaan voor een open interne communicatie naar de medewerkers, de dienstverantwoordelijken, de collega's van andere diensten en het bestuur;
• Instaan voor een open externe communicatie;
• Zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving van belang voor de dienst.


FUNCTIEVEREISTEN:
• Minimaal houder zijn van een diploma secundair onderwijs (of gelijkgesteld);
• Beschikken over minimaal 2 jaar relevante aantoonbare beroepservaring in een technische omgeving;
• Beschikken over een rijbewijs B. 


WIJ BIEDEN:
• Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 2.638,58 voor een voltijdse betrekking; het maximum bruto maandsalaris bedraagt € 4.167,68. Dit bedrag is aangepast aan de huidige index, reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen;
• Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kunnen in aanmerking genomen worden op voorwaarde dat die beroepservaring rechtstreeks relevant is voor de uitoefening van de functie;
• Werkelijke diensten in statutair of contractueel dienstverband bij een (andere) overheid komen in aanmerking voor de opbouw van geldelijke anciënniteit;
• Maaltijdcheques van € 6,50;
• Gratis hospitalisatieverzekering – mogelijkheid om gezinsleden aan te sluiten bij de hospitalisatieverzekering mits betaling;
• Terugbetaling kosten woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
• Fietsvergoeding van € 0,24 per km voor verplaatsing woon-werkverkeer;
• Verlofregeling die een goed evenwicht tussen werk- en privéleven ondersteunt (cf. 35 werkdagen voor een voltijds personeelslid);
• Aansluiting bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst – Vlaanderen (premies voor verschillende familiale of professionele gebeurtenissen, vakantiedienst Pollen vzw, PlusPas, …);
• Interne en externe opleidingsmogelijkheden.MEER INFORMATIE?

Ontdek alles over de functie en de aanwervingsvoorwaarden in de infobundel.

Solliciteer ten laatste op 13 januari 2020 door dit inschrijvingsformulier in te vullen en de gevraagde documenten door te sturen naar selectie@grimbergen.be.