Vaccinatie voor 5 tot 11-jarigen

Samen kunnen we corona onder controle krijgen. Door iedereen te vaccineren. Ook jonge kinderen. Zo kan het virus zich minder en moeilijker verspreiden. Door uw kind te laten vaccineren, wordt het beschermd tegen COVID-19 én raakt het gezins-, school- en vrijetijdsleven van kinderen minder verstoord. Laat uw kind dus vaccineren. Want beter beschermd, da’s blijven leren, sporten en spelen!

Alle kinderen van 5 tot en met 11 jaar krijgen de kans zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Zij ontvangen hiervoor de komende weken een uitnodigingsbrief met de nodige informatie. Kinderen met onderliggende aandoeningen zullen daarbij voorrang krijgen. De vaccinatie is vrijwillig!

Daarom werken we op basis van boekingen. De vaccinatie van de kinderen staat ook los van de lopende vaccinatiecampagne voor volwassenen. De vaccinatie van kinderen is telkens op zondag of zaterdag en uitsluitend na inschrijving (kiezen van tijdslot). Zonder deze bevestigde uitnodiging langskomen kan niet: er worden enkel vaccins klaargemaakt op basis van het aantal afspraken om te vermijden dat er vaccins verloren zouden gaan. Om organisatorische redenen en de specifieke omkadering die we voor de kinderen voorzien, vaccineren we hen uitsluitend op zondagen of zaterdagen.

Kinderen met onderliggende aandoeningen zullen op basis van hun medisch dossier voorrang krijgen bij het versturen van de uitnodigingen.

Alle info op: https://www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen 

Flyer COVID-19-vaccinatie voor 5-11-jarigen - A4_HR (1).pdf428,5 Kb(pdf)


Kindervaccinatiedagen voor Grimbergen

Het vaccinatiecentrum Zijp Wemmel startte eind december met het uitnodigingen van de 5-11-jarigen. De uitnodigingen worden enkel per brief verzonden. Als ouder beslist u of u uw kind laat vaccineren.

 • De vrijwillige kindervaccinaties gebeuren in het weekend op bepaalde dagen.
  Op die dagen vaccineert het centrum enkel kinderen uit dezelfde leeftijdsgroep en passen ze kun werking aan de kinderen aan.
  Combinatie van (booster)vaccins voor ouders en kindervaccinatie is dus niet mogelijk.

 • Voor kinderen dient u zelf de afspraak in te plannen
  Heeft u een vaccinatiecode voor uw kind heeft ontvangen?
  Plan dan zelf de afspraak in.
  -
  Doe dit zowel voor de eerste dosis (zondag 9/1; zaterdag 15/1 of zondag 16/1; zaterdag 22/1 of zondag 23/1)
  - als voor de tweede dosis drie weken later.
  Op de uitnodigingsbrief staat alle info.

In gezinnen met meerdere kinderen zullen de uitnodigingen afzonderlijk toekomen maar normaal gezien zal dit binnen een tijdspanne van enkele dagen zijn.

Duiding vaccinatiecertificaat voor kinderen

Een kind werd gevaccineerd als 11-jarige maar wordt binnenkort 12 jaar – zal hij/zij automatisch een certificaat ontvangen? Ja, de leeftijd of het type vaccin speelt voor de certificatie geen rol.

Elke in Vaccinnet geregistreerde vaccinatie met een door EMA goedgekeurd vaccin zal aanleiding geven tot een certificaat, dit is ook voor kinderen het geval. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar type vaccin (kinddosis versus volwassene).

Het vaccin voor kinderen is afgestemd op de nood van kinderen. Het is dus voor kinderen een volwaardige vaccinatie. Het zal dan ook als zodanig geregistreerd worden: 1/2 en 2/2.

Net als bij volwassenen zullen kinderen dit kunnen gebruiken vanaf 2 weken na volledige vaccinatie om naar het buitenland te reizen, waar dit vereist is.