Vanaf 12 april is de doorgang langs het kanaal afgesloten tussen Borgt en de Verbrande Brug

Vanaf maandag 12 april 2021 start de aanleg van de fietssnelweg en de vernieuwing Brusselsesteenweg/Vaartdijk/Westvaartdijk.
Er kan dan geen verkeer meer doorrijden van de Brusselsesteenweg of Vaartdijk naar de Westvaartdijk en omgekeerd.

Het openbaar vervoer van en naar de Borgt blijft behouden. Er is wel een verplaatsing van de halteplaatsen. De Lijn doet de aankondiging hiervan.

De werken breiden uit op de Brusselsesteenweg (N260) tot en met het kruispunt met de Verbindingsweg. De kruispunten van de Brusselsesteenweg met de Grimbergsesteenweg, Borgtstraat, Jan Jozef Van Engelomstraat en Verbindingsweg zijn afgesloten. Deze straten lopen dood ter hoogte van de werken.

Info over de werken

Aan Caterpillar komt een infobord met de melding: er is geen doorgang mogelijk naar de Vaartdijk/Brusselsesteenweg maar de bedrijven van de industriezone blijven wel bereikbaar
De bewoners van de woonwijken krijgen een bewonersbrief en de aannemer verspreidt een digitale nieuwsbrief. Deze werken duren tot eind oktober. De info hiervoor wordt geregeld door de Werkvennootschap.

Nutswerken Westvaartdijk tot augustus (door Fluvius)

In april starten de graafwerken om de ondergrondse kabels en leidingen te verplaatsen en te vernieuwen. Deze werken beginnen vanaf de asfaltcentrale (kruispunt met de Fabrieksweg). Het verkeer op de Westvaartdijk blijft mogelijk, maar zal plaatselijk hinder ondervinden. Bij het uitvoeren van de werken aan de autowegaansluitingen en de overkoppelingen, zal de verantwoordelijke werfleider de bedrijven contacteren en de nodige afspraken maken. 

Infrastructuurwerken Westvaartdijk (door De Werkvennootschap)

De werken gaan van start in augustus.

  • Eerst gebeurt de aanleg van het meest noordelijke deel van de nieuwe fietssnelweg F23 en de aanpassing van het kruispunt met de Industrieweg. Het plan en de tijdstabel staan ook op de website.
  • Daarna starten de werken op de Westvaartdijk tussen het kruispunt met de Industrieweg en de Fabrieksweg (N211a). Vanaf dan is er eenrichtingsverkeer op de Westvaartdijk. Verkeer kan de werfzone passeren van zuid naar noord, dus vanaf de Fabrieksweg naar de Europabrug. 

Meer info

De aannemer bezorgt begin van de zomer meer info.
U kan zich ook inschrijven op de digitale nieuwsbrief van dit project. U krijgt dan regelmatig info in uw mailbox van de Werkvennootschap www.werkenaandering.be/f23.

Gepubliceerd op dinsdag 6 apr. 2021 om 15.04 u.