Vast bureau

Het vast bureau is het uitvoerende orgaan van het OCMW (nu=sociaal huis) en staat in voor het dagelijks bestuur.

Het is een collegiaal orgaan dat collectief verantwoordelijk is voor zijn beslissingen.

De samenstelling van het vast bureau is dezelfde als het college van burgemeester en schepenen.

Het vast bureau vergadert wekelijks op maandag. De burgemeester is de voorzitter.

 

 

De vergaderingen van vast bureau zijn niet openbaar. Enkel een lijst van de genomen beslissing wordt per vergadering bekendgemaakt. U kan deze lijsten per vergadering terugvinden in de raadpleegomgeving of in het archief.

 

Indien u de besluiten wenst op te vragen, dient u dit te doen via een aanvraag tot openbaarheid van bestuur.