Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Noodnummers

Amnesty International
03/271.16.16
www.aivl.be
amnesty@aivl.be

Antigifcentrum
070/245.245
www.poisoncentre.be
medical.team@poisoncentre.be

Brandweer & ziekenwagen
100

Belgische Brandwondenstichting
02/649.65.89
www.brandwonden.be
info@brandwonden.be

Child focus
116000
www.childfocus.be

De Druglijn
078/15.10.20
www.druglijn.be

Dierenartsenwachtdienst
www.dierenartsenwachtdienst.be

Internationaal noodoproepnummer
112

Kinder- en Jongerentelefoon
102
www.kjt.org
brievenbus@kjt.org

Politie
Noodnummer politiehulp :101
Lokale politie : 02/272.72.72

Rode Kruis
105
www.rodekruisgrimbergen.be

Tele-onthaal
106

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
016/30.17.30
www.kindermishandeling.org
vk.vlaams-brabant@uzleuven.be

De Veilig Vrijenlijn
078/15.15.15
info@sensoa.be
www.allesoverseks.be

Vlaamse Kankertelefoon
070/222.111

Vlaamse beroepsvereniging voor zelfstandige verpleegkundigen
02/734.59.49
www.verplegingthuis.be
info@vbzv.be

Wachtdienst apothekers
09/039.90.00
www.apotheek.be

Wachtdienst huisartsen, apothekers en andere hulpverleners
www.harno.be

Wachtdienst huisartsen Strombeek-Bever
02/262.19.91

Wachtdienst huisartsen Grimbergen-Beigem-Humbeek
02/270.95.04

Wachtdienst tandartsen Vlaams-Brabant
Zaterdag, zon- en feestdagen van 9 tot 18 uur
070/25.40.40
www.tandarts.be

Zelfmoordpreventie
02/649.95.55