Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Naar aanleiding van het coronavirus gelden in Grimbergen een aantal maatregelen.

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Grimbergen Helpt

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Noodnummers

Amnesty International
03/271.16.16
www.aivl.be
amnesty@aivl.be

Antigifcentrum
070/245.245
www.poisoncentre.be
medical.team@poisoncentre.be

Brandweer & ziekenwagen
100

Belgische Brandwondenstichting
02/649.65.89
www.brandwonden.be
info@brandwonden.be

Child focus
116000
www.childfocus.be

De Druglijn
078/15.10.20
www.druglijn.be

Dierenartsenwachtdienst
www.dierenartsenwachtdienst.be

Internationaal noodoproepnummer
112

Kinder- en Jongerentelefoon
102
www.kjt.org
brievenbus@kjt.org

Politie
Noodnummer politiehulp :101
Lokale politie : 02/272.72.72

Rode Kruis
105
www.rodekruisgrimbergen.be

Tele-onthaal
106

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
016/30.17.30
www.kindermishandeling.org
vk.vlaams-brabant@uzleuven.be

De Veilig Vrijenlijn
078/15.15.15
info@sensoa.be
www.allesoverseks.be

Vlaamse Kankertelefoon
070/222.111

Vlaamse beroepsvereniging voor zelfstandige verpleegkundigen
02/734.59.49
www.verplegingthuis.be
info@vbzv.be

Wachtdienst apothekers
09/039.90.00
www.apotheek.be

Wachtdienst huisartsen, apothekers en andere hulpverleners
www.harno.be

Wachtdienst huisartsen Strombeek-Bever
02/262.19.91

Wachtdienst huisartsen Grimbergen-Beigem-Humbeek
02/270.95.04

Wachtdienst tandartsen Vlaams-Brabant
Zaterdag, zon- en feestdagen van 9 tot 18 uur
070/25.40.40
www.tandarts.be

Zelfmoordpreventie
02/649.95.55