Veldkantstraat: Wegenis- en rioleringswerken. Werken starten 4/03/2024 t.e.m. eind 2024

Bruggeman-Maes Infra zal in het voorjaar 2024 tot einde 2024 in opdracht van het gemeentebestuur Grimbergen zorgen voor de herinrichting van de Veldkantstraat.

De werken door Bruggeman-Maes Infra zullen in verschillende fases plaatsvinden.

 • Fase 1: Rioleringswerken - start 4 maart 2024
 • Fase 2: Bovenbouw - start vanaf mei 2024
 • Fase 3: Volledige afwerking - start vanaf september 2024
 • Fase 4: Beplanting - najaar 2024


De volgorde van de werken:

 1. Opbraak
 2. Riolering
 3. Steenslag (voor de bereikbaarheid naar woningen en garages)
 4. Huisaansluitingen
 5. Fundering
 6. Opritten + afwerking bermen
 7. Verhardingen
 8. Beplanting

Bereikbaarheid tijdens de werken

Tijdens de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Plaatselijk verkeer wordt zo veel als mogelijk doorgelaten langs één van de zijdes van de werken. 

Na het plaatsen van de nieuwe riolering wordt er overal steenslag aangebracht zodat woningen en garages vlotter bereikbaar zijn.

Parkeren in de straat is tijdens de werken niet mogelijk omdat dit hinderlijk is voor het werfverkeer.

Voor de fietsers en voetgangers wordt er een maximale doorgang voorzien in de Veldkantstraat. We raden echter wel aan om als fietser of voetganger een omleiding te volgen via de Poddegemstraat. 

Omleiding tijdens de wegenis- en rioleringswerken

Voor voertuigen onder de 7,5 ton wordt een omleiding voorzien langs de Daalstraat - Lintkasteelstraat. 

Voor voertuigen boven de 7,5 ton wordt een omleiding voorzien langs Humbeek. 

Het gedetailleerd omleidingsplan kan u in bijlage terugvinden.

Huisvuilophaling

De huis-aan-huis ophaling zal tijdens de werken niet meer mogelijk zijn. We voorzien een verzamelpunt voor huisvuil ter hoogte van Hoeveland en Humbeeksesteenweg.

Mogen we je vragen je vuilniszak daar naartoe te brengen op het tijdstip dat je deze normaal buiten zet? Let op, doe je dit buiten die periode, dan wordt dat beschouwd als sluikstort. Lukt je dit niet, spreek dan gerust de aannemer aan. Hij helpt je graag een handje.

Timing

Deze planning proberen we te volgen maar is gevoelig aan onvoorziene omstandigheden zoals het weer. De meest actuele informatie vind je op deze pagina of in de bewonersbrieven. We proberen de hinder zoveel mogelijk te beperken en willen je alvast hartelijk danken voor je medewerking en je begrip.

Minder Hinder

Wegen- en rioleringswerken veroorzaken hinder: 

 • Beperkte toegankelijkheid en bereikbaarheid
 • Omleidingen
 • Lawaai
 • ...

De gemeente zet samen met Bruggeman-Maes Infra sterk in op minder hinder door middel van:

 • Goede afspraken met de leveranciers
 • Steenslag voor toegang naar woningen
 • Aanwezige en aanspreekbare werfleider
 • Huisvuilophaling organiseren door middel van ophaalpunten
 • Nauwkeurige planning

Ga bij problemen naar de werfleider. Hij is het eerste aanspreekpunt tijdens de werken. Enkel bij hem zal je steeds de correcte informatie krijgen!

Contactgegevens aannemer Bruggeman-Maes Infra:

Mail: jeroen@bruggeman-maes.be

Veiligheid op de werf

 • De aannemer volgt het opgestelde veiligheidsplan
 • Er zal een goede opvolging door de aannemer, preventiedienst, opdrachtgever en veiligheidscoördinator gebeuren
 • Geen GSM of oortjes in de werfzone, zorg dat je alles ziet en hoort
 • Alertheid te allen tijde, ook na de werkuren! De werkzone is nooit een speelterrein!

Signalisatie

 • Aannemer beperkt de hinder tot een minimum
 • Omleiding noodzakelijk voor jouw veiligheid en voor een vlot verkeer
 • Signalisatie geldt voor alle weggebruikers
 • Respecteer signalisatie en afsluitingen
 • Vermijd de werfzone indien mogelijk
 • Verplaats geen afsluitingen

Zichtbaarheid

 • Fluovestje voor voetgangers en fietsers
 • Opgelet voor mogelijke dode hoeken. Blijf zichtbaar!
 • Maak oogcontact bij het naderen van zwaar werfverkeer!

Communicatie

Bij vragen of klachten kan je steeds contact opnemen met onze dienst wegen en water van de gemeente Grimbergen. Deze vragen en/of klachten worden wekelijks besproken op de werfvergaderingen en op korte termijn behandeld.

Tel: 02 260 12 18

E-mail: gemeentebestuur@grimbergen.be