Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Verblijfstitels

De vreemdelingendienst is bevoegd voor het aanvragen, afleveren en verlengen van de volgende verblijfstitels:
- Attest van immatriculatie (A.I. / Oranje kaart)
- Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (BIVR):
° Beperkt (A-kaart)
° Onbeperkt (B-kaart)
- Verklaring van Inschrijving (E-kaart)
- Verblijfskaart van een familielid van een burger van de unie (F-kaart)

Wat brengt u mee?

- Voor het aanvragen van een Oranje Kaart (A.I.):
° 1 pasfoto met witte achtergrond
° € 15 in contant geld

- Voor het verlengen van een Oranje kaart (A.I):
° Gratis

- Voor het aanvragen/verlengen van een elektronische verblijfstitel:
° 1 pasfoto met witte achtergrond
° € 23,40 (A-kaart, B-kaart)
° € 20,70 (E-kaart, F-kaart)