Verkaveling Beigemveld

De deputatie heeft het beroep ingediend door de leidend ambtenaar Onroerend Erfgoed en door de meester Konstantijn Roelandt namens verschillende buurtbewoners tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepen van 19 maart 2018 ontvankelijk verklaard. Op 7 oktober 2021 heeft de deputatie een aangepaste verkavelingsvergunning afgeleverd aan Matexi projects NV voor het verkavelen van percelen in 82 loten voor eengezinswoningen met bijhorende infrastructuurwerken.

De beslissing over de verkavelingsvergunning werd betekend aan de gemeente Grimbergen op 16 december 2021 en kan worden ingekeken na het maken van een afspraak met de dienst Vergunningen. Inkijken kan tot eind januari 2022.

Op 26 augustus 2021 had de gemeenteraad in functie van dit dossier een beslissing genomen over de ligging, de breedte en de uitrusting van de aangevraagde wegenis. De gemeenteraad heeft op 26 augustus 2021 ook kennis genomen van de bezwaarschriften en de behandeling van deze bezwaarschriften.

Gerelateerde items