Verkavelingen

Via een verkaveling kan een terrein bouwgrond opgedeeld worden in verschillende bebouwbare loten. De dienst Vergunningen kan u vertellen of een perceel gelegen is een verkaveling en welke voorschriften er gelden.

Gerelateerde items