Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Verkiezingen 14 oktober 2018

Als niet-Belg deelnemen aan de verkiezingen van 2018 in Grimbergen

Burgers van vreemde origine die in Grimbergen verblijven, kunnen zich inschrijven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 (dus niet de provincieraad).
 
Indien u zich al hebt ingeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, 2006 of 2012 moet u zich voor de verkiezingen van 2018 niet opnieuw inschrijven. De inschrijving blijft gelden zolang u voldoet aan de voorwaarden en u niet afziet van uw hoedanigheid als kiezer.
 
Voor wie
Niet-Belgen uit een land van de Europese Unie
Niet-Belgen van landen buiten de Europese Unie
 
Voorwaarden
U moet minstens 18 jaar oud zijn op 14 oktober 2018.
U moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van Grimbergen op 1 augustus 2018.
U moet op 14 oktober 2018 uw burgerlijke en politieke rechten genieten (dat wil zeggen dat die niet afgenomen zijn door een gerechtelijke veroordeling).
 
Personen van buiten de Europese Unie moeten bijkomend aan deze voorwaarden voldoen
Bij indiening van de aanvraag tot inschrijving een verklaring van verbintenis afleggen om de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven.
Op het moment van de indiening van de aanvraag vijf jaar ononderbroken hoofdverblijfplaats in België doen gelden, gedekt door een wettelijk verblijf.
 
Indien u zich wil inschrijven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, moet u vóór 31 juli 2018 een 'aanvraag tot inschrijving' bezorgen aan onze diensten.

Aanvraagformulieren 'Aanvraag tot inschrijving'
Aanvraag om inschrijving op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor gemeenteraadsverkiezingen EU
Aanvraag om inschrijving op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor gemeenteraadsverkiezingen niet-EU

Die kan op volgende manieren
U komt met een ingevuld document 'Aanvraag tot inschrijving' en uw identiteitskaart naar de dienst bevolking en burgerlijke stand. U krijgt een ontvangstbewijs.
U mag het formulier ook ingevuld opsturen naar de dienst burgerzaken. U krijgt een ontvangstbewijs.
U scant een ingevulde en ondertekende versie van het formulier in en mailt dit samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar verkiezingen@grimbergen.be
 
Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met Veerle Haemers – 02 260 12 71 - verkiezingen@grimbergen.beGrimbergen zoekt voorzitters en bijzitters voor de stembureaus

Voor de verkiezingen van 14 oktober 2018 doet het gemeentebestuur een bijzondere oproep aan al haar inwoners. Elke Grimbergenaar die minstens 18 jaar oud is en die de organisatie van de verkiezingen eens van dichtbij wil meemaken, kan zich aanmelden als kandidaat-bijzitter of kandidaat-voorzitter van een stembureau.

Er zijn namelijk weer heel wat mensen nodig om alles in goede banen te leiden. Nieuwsgierig hoe alles in zijn werk gaat? Of wilt u dit gewoon eens meemaken? Stel u dan kandidaat als vrijwillige voorzitter of bijzitter. Klik HIER om u in te schrijven.

Meewerken als voorzitter of als bijzitter hoeft u niet als onaangenaam werk te bekijken. Integendeel. Het gaat feitelijk om een unieke kans om deel te nemen aan het maatschappelijke leven van onze gemeente.
Er zijn 32 stembureaus in Grimbergen. In elk stembureau wordt de voorzitter bijgestaan door een aantal bijzitters. Deze bijzitters kunnen de volgende taken hebben:

  • identiteitskaarten aannemen en terugbezorgen
  • nakijken of de personen die zich aanmelden ook in de kiezerslijsten staan
  • oproepingskaarten afstempelen
  • magneetkaarten overhandigen
  • ...Bijzitters kunnen ook aangeduid worden voor de functie van secretaris of adjunct-secretaris. De voorzitter van het stembureau kan ook zelf zijn bijzitters aanduiden.

Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met Veerle Haemers - 02 260 12 71 - verkiezingen@grimbergen.be

Inschrijvingsformulier kandidaat voorzitter/bijzitter verkiezingen 2018.

Een volmacht geven

Deze informatie is nog niet beschikbaar.

Elektronisch stemmen

Deze informatie is nog niet beschikbaar.

Meer informatie

Bij de dienst bevolking en burgerlijke stand. Klik HIER.