Verplichting affichering te huur

Wat?

Het Vlaams Woninghuurdecreet bepaalt dat elke publicatie van een goed dat bestemd is voor bewoning in de ruime zin, op het internet (bijvoorbeeld een immowebsite) of in een advertentieblad, steeds de huurprijs moet vermelden. Ook op de affiche ’te huur‘ die voor het raam hangt, of op borden aan de woongelegenheid, moet de gewenste huurprijs vermeld staan.

Gemeenschappelijke lasten en EPC-score

Naast de huurprijs moeten ook de gemeenschappelijke lasten (als die er zijn) en de EPC-score of energieprestatiecertificaat-score vermeld worden, zowel online, in een advertentieblad als op de raamaffiches. De verplichting om een EPC te laten opmaken voor huurwoningen geldt sinds 1 januari 2009 bij nieuwe inhuurnemingen. Het EPC moet opgemaakt worden door een energiedeskundig type A en is steeds 10 jaar geldig.


Steekproefsgewijs controleert het Vlaams Energieagentschap (VEA) of het EPC correct is opgemaakt EN aanwezig is. Wanneer er geen EPC aanwezig is, ontvangt de eigenaar een brief met uitnodiging tot een hoorzitting waar hij de mogelijkheid krijgt om het ontbreken van een EPC toe te lichten en te argumenteren. Als eigenaar bent u niet verplicht om aanwezig te zijn op deze hoorzitting. U kan het VEA ook schriftelijk informeren van de reden van de afwezigheid EPC. Na de hoorzitting overlegt de jury over de eventuele boete (tussen 250 en 5000 euro). De eigenaar krijgt deze 'uitslag' schriftelijk toegestuurd binnen een termijn van 2 tot 3 weken.

Voor wie?

Verhuurders

Regelgeving

Vlaams Woninghuurdecreet