Verwarmingstoelage

Wat?

Verwarmt u uw huis met brandstof en hebt u een bescheiden inkomen? Dan hebt u misschien recht op een verwarmingstoelage (stookoliepremie).

Wat brengt u mee?

Breng het volgende mee:

  • identiteitskaart (eID)
  • factuur aankoop brandstof, de aanvraag moet ingediend worden binnen de 60 dagen na levering
  • recent aanslagbiljet van de belastingen en/of beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht
  • ingevuld aanvraagformulier

Procedure

Binnen 60 dagen na de levering neemt u contact op met het sociaal Huis.

De maatschappelijk werker onderzoekt uw hulpvraag. Op de website sociaal verwarmingsfonds vindt u bijkomende informatie hierover. U kan deze toelage aanvragen via het digitaal loket. 

De informatie die u met ons deelt is in goede handen. Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim. Zij geven geen informatie door (tenzij u hiervoor uitdrukkelijk de goedkeuring geeft).