Vilvoordsesteenweg: werken in opdracht van EXA Infrastructure in de Vilvoordsesteenweg tussen de nummers 30 en 34 en tussen de nummers 134 en 140. Werken starten vanaf en tussen 6/05/24 en 25/05/24

In opdracht van EXA Infrastructure dienen er werken uitgevoerd te worden in de Vilvoordsesteenweg tussen de nummers 30 en 34 en tussen de nummers 134 en 140. De werkput is gelegen in de parkeerstrook.

In de Vilvoordsesteenweg tussen de nummers 30 en 34 en tussen de nummers 134 en 140 daar waar de rijbaan zal versmallen (door materiaal of machines) wordt een verplichte rijrichting voor het verkeer opgelegd ter hoogte van de werfzone (om het 'obstakel' voorbij te rijden). Een parkeerverbod wordt ingesteld ter hoogte en tegenover de werfzone. Een snelheidsbeperking van 30 km/u wordt ingesteld ter hoogte van de werfzone.

Er zijn drie weken gepland, rekening houdend met de planning en het weer. De daadwerkelijke werktijd zal naar verwachting ongeveer vier dagen bedragen.