Vilvoordsesteenweg: werken in opdracht van Fluvius in de Vilvoordsesteenweg tussen de nummers 224 - 248. De werken starten vanaf en tussen 12/02/24 en 15/03/24

In opdracht van Fluvius dienen er werken uitgevoerd te worden in de Vilvoordsesteenweg tussen de nummers 224 - 248. De werkput is gelegen in het voet- en fietspad en een gedeelte van de rijbaan. 

In de Vilvoordsesteenweg tussen de nummers 224 - 248 wordt een snelheidsbeperking van 50 km/u ingesteld ter hoogte van de werfzone. Ter hoogte van de werfzone zal het verkeer geregeld worden aan de hand van een voorrangsregeling. Voor de fietsers en voetgangers wordt er een corridor voorzien ter hoogte van de werfzone.