Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Op vrijdag 9 oktober zullen de gemeentediensten uitzonderlijk gesloten zijn door ICT-aanpassingen. 

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Vrijstelling

Vrijstellingsbesluit

De Vlaamse Overheid heeft in de wetgeving bepaalde handelingen opgenomen waarvoor u geen vergunning moet aanvragen, noch een melding voor moet doen. Op deze pagina geven we een overzicht van deze handelingen rondom/in woningen. Voor handelingen bij andere gebouwen, in industriegebied, voor land- en tuinbouw, aan groen, reliëfwijzigingen,... leest u het uitvoeringsbesluit na.

Handelingen in, aan en bij woningen

De voorwaarden voor de vrijgestelde handelingen in, aan of bij woningen zijn:

> de handelingen 1-5, 8, 9, 11-14 en 16 worden volledig uitgevoerd binnen een straal van 30 meter van een hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte residentiële woning of bedrijfswoning;
> er wordt geen vergunningsplichtige functiewijziging doorgevoerd;
> het aantal woongelegenheden blijft ongewijzigd;
> de handelingen 8, 11-13 zijn niet gesitueerd in een ruimtelijk kwetsbaar gebied (vb. natuurgebied), met uitzondering van parkgebied.
> de handelingen zijn niet in strijd met de bepalingen van een RUP, BPA, verkaveling of verordening
> de handelingen zijn niet in strijd met het burgerlijk wetboek, natuurwetgeving, erfdienstbaarheden,...
> de handelingen zijn niet in strijd met de voorwaarden van een eerder afgeleverde vergunning
> het gaat niet om een woning gelegen in een beschermd stads- of dorpsgezicht, een beschermde woning,...

Als u twijfelt of uw woning voldoet aan deze voorwaarden neemt u best contact op met onze dienst. Voor een woning in een beschermd stads- of dorpsgezicht zal u een melding moeten doen.

Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig voor de volgende handelingen:

1) gebruikelijke ondergrondse constructies als ze niet voor de rooilijn of in een achteruitbouwstrook liggen;
2) handelingen zonder stabiliteitswerken en zonder wijziging van het fysiek bouwvolume aan zijgevels, achtergevels en daken;
3) zonnepanelen of zonneboilers op een plat dak, tot maximaal 1 meter boven de dakrand, en zonnepanelen of zonneboilers die geïntegreerd zijn in het hellende dakvlak;
4) binnenverbouwingen zonder stabiliteitswerken;
5) afsluitingen tot een hoogte van twee meter in de zijtuin en achtertuin;
6) toegangspoorten en open afsluitingen tot een hoogte van twee meter;
7) gesloten afsluitingen tot een hoogte van 1 meter in de voortuin;
8) de plaatsing van niet-overdekte constructies in zijtuin en achtertuin, ingeplant tot op 1 meter van de perceelsgrens of tot tegen een bestaande scheidingsmuur, voor zover de gezamenlijke oppervlakte van dergelijke constructies, met inbegrip van alle bestaande niet-overdekte constructies in zijtuin en achtertuin, 80 vierkante meter niet overschrijdt;
9) de strikt noodzakelijke toegangen tot en opritten naar het gebouw of de gebouwen;
10) de plaatsing van allerhande kleine tuinconstructies zoals tuinornamenten, brievenbussen, barbecues en speeltoestellen;
11) van het hoofdgebouw vrijstaande niet voor verblijf bestemde bijgebouwen, met inbegrip van carports, in de zijtuin tot op 3 meter van de perceelsgrenzen of in de achtertuin tot op 1 meter van de perceelsgrenzen. De vrijstaande bijgebouwen kunnen in de achtertuin ook op of tegen de perceelsgrens geplaatst worden als ze tegen een bestaande scheidingsmuur opgericht worden en als de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt. De totale oppervlakte blijft beperkt tot maximaal 40 vierkante meter per goed, met inbegrip van alle bestaande vrijstaande bijgebouwen. De maximale hoogte is beperkt tot 3,5 meter;
12) het opslaan van allerhande bij de woning horende materialen en materieel met een totaal maximaal volume van 10 kubieke meter, niet zichtbaar vanaf de openbare weg;
13) het plaatsen van één verplaatsbare inrichting die voor bewoning kan worden gebruikt, zoals één woonwagen, kampeerwagen of tent, niet zichtbaar vanaf de openbare weg, zonder er effectief te wonen.
14) gebruikelijke constructies zoals ventilatiebuizen, airco's, schoorsteenpijpen, schoorstenen, dakgoten en hemelwaterafvoerbuizen aan of op een woning, op voorwaarde dat ze niet meer dan drie meter boven de nok van de woning uitsteken;
15) de plaatsing van elektrische laadpalen;
16) de plaatsing van glasbollen, kledingcontainers en andere boven- of ondergrondse houders voor de selectieve verzameling en ophaling van afval, voor zover de gezamenlijke oppervlakte kleiner is dan tien vierkante meter.

Niet-overdekte constructies zijn bijvoorbeeld een terras, een zwembad, een laag muurtje,...

OPGELET: Handelingen in de voortuin of aan de voorgevel zijn altijd vergunningsplichtig. Het aanleggen van een terras op de eerste verdieping is eveneens vergunningsplichtig.