Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Aanvraag toelating afsteken vuurwerk


"Het is verboden in de openbare ruimte, in voor het publiek toegankelijke plaatsen en in privé-eigendommen over te gaan tot het ontsteken van vuurwerk, behoudens vergunning van de burgemeester of het college van burgemeester en schepenen."
Dat zegt het politiereglement over het ontsteken van vuurwerk:

Bent u inwoner van Grimbergen en heeft u toch plannen voor een eigen vuurwerk ?
Dien dan zeker tijdig (minstens 2 maanden op voorhand) een aanvraag in bij het gemeentebestuur.

Deze regelgeving geldt onverminderd op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag !


Zelfs indien het gemeentebestuur u een toelating tot het ontsteken van vuuwerk aflevert waarschuwen wij voor alle gevaren die verbonden zijn aan het afsteken van vuurwerk.
Het afsteken van vuurwerk gebeurt in elk geval onder uw eigen verantwoordelijkheid.
De toelating van het gemeentebestuur ontslaat u niet van uw aansprakelijkheid bij schade of ongevallen.


Meer informatie over de te treffen voorzorgsmaatregelen en de geldende voorschriften, vindt u in deze folder van de Federale Overheid.


Aanvraagformulier

Folder Federale Overheid “Dat het feest maar geen drama wordt”

Het volledige politiereglement kan u hier raadplegen