Wanneer krijgt u uw vaccin?

Elke volwassene in Vlaanderen ontvangt een oproepingsbrief in de bus. Als u aan de beurt bent voor de prik tegen corona, dan krijgt u een persoonlijke uitnodiging via de post. Als uw gegevens gekend zijn, krijgt u ook een sms en een e-mail. De uitnodiging ontvang u ongeveer 2 weken op voorhand. 

De Vlaamse Overheid staat in voor het uitsturen van de oproepingsbrieven. De gemeente en de Eerstelijnszone zijn hier niet bij betrokken en kunnen u dan ook geen concrete informatie geven over wanneer u aan de beurt bent.

Meer info over de volgorde van vaccinatie: https://www.laatjevaccineren.be/wie-waar-en-wanneer/volgorde-van-vaccineren