WATEROVERLAST - PREVENTIE | Hoe kan je wateroverlast voorkomen?

In België zijn overstromingen en stormen de grootste natuurlijke risico’s. Burgers die in de buurt van een overstromingsgebied wonen, kunnen erover meespreken. En als de bodem en het rioolnetwerk de overvloedige regenval niet meer slikken, kan het ook op andere plaatsen overstromen.

Preventieve maatregelen

Wanneer je tot je enkels in het water staat en de ene na de andere emmer buitendraagt, is het te laat. Vóór het zover is, kan je over bepaalde zaken nadenken en je goed voorbereiden. We geven alvast 10 tips:

1. Doe de watertoets

Voor je een woning bouwt, koopt of huurt, check je bij de gemeente welke zones gevoelig zijn voor overstromingen. De overstromingskaarten op www.waterinfo.be/overstromingsrichtlijn geven je ook een duidelijk beeld.

2. Vergroen je tuin

Je tuin vangt heel wat regenwater op, maar je wil niet dat het van daaruit je huis binnenstroomt. Een grindstrook of lijngoot maken al een groot verschil. En wist je dat een geveltuintje ook wateroverlast in huis kan voorkomen? 

3. Hou dakgoten schoon en kies voor een regenwaterton

Als het water met bakken uit de lucht valt, helpen alle beetjes om dat water op te vangen en af te voeren. Haal geregeld bladeren en ander afval uit je dakgoten, greppels en regenpijpen. Schaf een regenwaterton aan. 

4. Voorzie zandzakjes en planken

Leg ophogingsmateriaal voor het gelijkvloers en de kelder klaar, bijvoorbeeld bakstenen of zandzakjes. Maak een plank uit waterbestendig materiaal om voor de deuren van je huis, het keldergat ... te plaatsen.

5. Sluit gas en elektriciteit af en koop batterijen

Water en elektriciteit gaan niet samen! Zorg dus dat je weet waar je het gas en de elektriciteit afsluit. Eenmaal het licht uit is, heb je verlichting op batterijen nodig. Een radio om het nieuws te volgen kan ook handig zijn. Voorzie dus wat reservebatterijen.

6. Bescherm waardevolle voorwerpen en documenten

Foto's, belangrijke documenten en ander kostbaar materiaal kan je best hoog en droog opbergen. 

7. Investeer in een dompelpomp

Een dompelpomp met degelijke afvoerslang kan nuttig zijn. Zet laarzen, emmers en aftrekkers op een droge plaats klaar. 

8. Voorkom terugstroming

Belet de terugloop van rioolwater via je wasbak, douche of wc door een terugslagklep in je aansluitleiding aan te brengen. Je kan ook een pomp plaatsen die is uitgerust met een beveiliging tegen terugstroming.

9. Sla drinkbaar water in

Kraantjeswater drinken is niet aan te raden bij overstromingen. Voorzie altijd een reserve aan drinkbaar water in flessen of bidons.

10. Registreer je op BE-Alert

Bij noodsituaties kan een burgemeester, gouverneur of de minister van Binnenlandse Zaken jou verwittigen. In een bericht van BE-Alert krijg je informatie over wat er is gebeurd en wat jij zelf kan doen om je in veiligheid te brengen. Kies of je dit bericht ontvangt via sms, e-mail of een gesproken oproep. Nog niet geregistreerd? Doe het nu.