WATEROVERLAST - VOORBEREIDING | Wat doe je bij code rood?

Het is zover: code rood werd afgekondigd. Dat betekent concreet: onderneem actie en volg raadgevingen strikt op, want de kans op wateroverlast is reëel. De actuele situatie en meest recente voorspellingen kan je opvolgen via www.waterinfo.be.

 • Is er iemand mogelijk in levensgevaar? Bel meteen 112!
 • Heb je niet-dringende hulp nodig van de brandweer? Registreer je aanvraag op www.1722.be.
 • Bel 1722 als dit nummer actief is.

 • Extra zandzakjes kunnen afgehaald worden in de gemeentelijke loods, tijdens de kantooruren (8 u. tot 16 u.).


Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de aangekondigde wateroverlast, kan je met deze adviezen aan de slag:

 • Beperk je verplaatsingen en vermijd gevaarlijke zones;
 • Regel een veilige plek voor jouw (huis)dieren;
 • Gebruik zandzakken om kleine dammen te maken voor kelderopeningen, buitendeuren ...;
 • Parkeer je wagen op een veilige plaats. Laat hem niet in je garage staan;
 • Zorg ervoor dat losliggende voorwerpen in de tuin niet kunnen worden meegenomen door het water;
 • Laat de hemelwaterput leeglopen;
 • Houd riooldeksels en straatkolkenroosters gesloten, ook al staat er water op de straat;
 • Breng belangrijke papieren en waardevolle voorwerpen in veiligheid. Plaats ze waar mogelijk op een hogere verdieping;
 • Haal indien mogelijk jouw tapijt weg en breng zoveel mogelijk meubels naar boven;
 • Zet binnendeuren open of haal ze weg;
 • Schakel gas, water en elektriciteit uit. Haal alle stekkers uit elektrische apparaten;
 • Zorg dat chemicaliën veilig weggeborgen zijn;
 • Zet een afdichtingsplank in de deuraanslag en dicht af met silicone;
 • Maak stookolietanks goed vast en dicht de openingen zodat ze niet kunnen lekken;
 • Zwembaden en vijvers zijn niet langer zichtbaar bij een overstroming. Markeer ze daarom goed;
 • Bekijk of mensen in jouw omgeving extra hulp nodig hebben; denk ook aan mensen met een handicap, ouderen en mensen zonder bovenverdieping of zonder vervoer.

Het KMI waarschuwt, indien aan de criteria wordt voldaan, meerdere malen per dag voor mogelijk gevaarlijke weersomstandigheden. Dat gaat bijvoorbeeld om hevige wind, regen, onweer, stormtij, gladheid, mist, extreme koude en hittegolven. De waarschuwingen gelden per Belgische provincie en voor een bepaalde tijdspanne, volgens deze algemene principes:

Code groen: geen bijzonderheden

Het verwachte weertype geeft geen aanleiding voor het uitgeven van een waarschuwing.

Code geel: wees waakzaam

Code geel kan maximaal 48 uur voordat het weerfenomeen optreedt, worden uitgegeven. De zekerheid is minstens 65%.

Code oranje: wees voorbereid en volg raadgevingen op

Code oranje kan maximaal 24 uur van tevoren worden uitgegeven als er minstens 65% kans is dat aan de criteria wordt voldaan. Wees voorbereid en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid op.

Code rood : onderneem actie en volg raadgevingen strikt op

Code rood wordt op zijn vroegst 12 uur vooraf uitgegeven als er minstens 65% kans is dat aan de criteria wordt voldaan. Onderneem actie om jezelf, anderen en, indien mogelijk, jouw bezittingen in veiligheid te brengen. Volg de raadgevingen van de overheid strikt op!

Bron en meer info: www.meteo.be/nl/weer/waarschuwingen/uitleg