Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Aanleg fiets- en voetpaden

Sinds een aantal jaar is onze gemeente gestart met het systematisch herstellen en (her)aanleggen van voet- en fietspaden. Jaarlijks wordt een planning opgemaakt dat zowel financieel als technisch uitvoerbaar moet zijn. De voet- en fietspaden van straten het dichtst bij het centrum of in de nabijheid van scholen zijn prioritair.

Planning (her)aanleggen van voetpaden

Vanaf 1 oktober 2014 wordt er gestart met de heraanleg van voetpaden in de volgende straten:

- Grimbergsesteenweg (onpare zijde 59 - 71 tussen kruispunt Achtbunderstraat en Haneveldlaan)
- Grimbergsesteenweg (toegang tot Petanque hall)
- Brouwerijstraat (volledig tussen kruispunt Grimbergsesteenweg en Kloosterstraat)
- Rodepoortstraat (pare zijde vanaf kruispunt Grotewinkellaan tem nr. 48)
- Bloemendallaan (pare zijde tussen kruispunt Kasteelstraat en Strombeeklinde)
- Jan Mulsstraat (htv nr. 84 - 86 en vanaf nr. 68 tem kruispunt Schoolstraat)
- Oude Mechelsestraat (pare zijde nr. 134 tem 154)
- Landhuizenlaan (vanaf scheiding nr. 51/53 tot Grimbergsesteenweg en nr. 16 tot Grimbergsesteenweg)
- Veldkantstraat (onpare zijde vanaf nr. 97 tem bushalte thv nr. 123)
- Halewijnlaan (vanaf kruispunt Lintbaan tem nr. 19)
- Verbinding tussen Sint-Servaasstraat en Nassaulaan langs een zijde
- Vinkenstraat (onpare zijde nr. 7 tem 11A)
- Fazantenstraat (pare zijde nr. 2 tem 4)
- Karel Lauwersstraat (pijpenkop volledig)
- Abelenlaan (pare zijde volledig)
- Rondpunt Molenstraat (deels kant Driesstraat)
- Tweelindendreef nr. 76 - 80 (aansluiting gelijkvloers met nieuwe brandweg)
- 5de Linieweg (volledig)
- Bloemenhof (onpare zijde nr. 9 tot kruispunt Oude Mechelsestraat)
- N211 (dolomiet vakken tussen kruispunt Van Akenstraat en Brusselsesteenweg)
- Diamantstraat (pare zijde nr. 6 tot kruispunt Spaanse Lindebaan.

Opvolging van de werken gebeurt door de dinest Opnebare Werken (tel: 02/260.13.19)
Deze werken worden uitgevoerd door de firma Marc Bosmans bvba uit Booischot (heist-op-denBerg) tel: 015/225459 in opdracht van het gemeentebestuur Grimbergen.

In totaliteit zullen de werkzaamheden, afhankelijk van weersomstandigheden 75 werkdagen duren.