Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Naar aanleiding van het coronavirus gelden in Grimbergen een aantal maatregelen.

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Grimbergen Helpt

Gemeentelijke rubrieken
afdrukken

Aanleg fiets- en voetpaden

Sinds een aantal jaar is onze gemeente gestart met het systematisch herstellen en (her)aanleggen van voet- en fietspaden. Jaarlijks wordt een planning opgemaakt dat zowel financieel als technisch uitvoerbaar moet zijn. De voet- en fietspaden van straten het dichtst bij het centrum of in de nabijheid van scholen zijn prioritair.

Planning (her)aanleggen van voetpaden

Vanaf 1 oktober 2014 wordt er gestart met de heraanleg van voetpaden in de volgende straten:

- Grimbergsesteenweg (onpare zijde 59 - 71 tussen kruispunt Achtbunderstraat en Haneveldlaan)
- Grimbergsesteenweg (toegang tot Petanque hall)
- Brouwerijstraat (volledig tussen kruispunt Grimbergsesteenweg en Kloosterstraat)
- Rodepoortstraat (pare zijde vanaf kruispunt Grotewinkellaan tem nr. 48)
- Bloemendallaan (pare zijde tussen kruispunt Kasteelstraat en Strombeeklinde)
- Jan Mulsstraat (htv nr. 84 - 86 en vanaf nr. 68 tem kruispunt Schoolstraat)
- Oude Mechelsestraat (pare zijde nr. 134 tem 154)
- Landhuizenlaan (vanaf scheiding nr. 51/53 tot Grimbergsesteenweg en nr. 16 tot Grimbergsesteenweg)
- Veldkantstraat (onpare zijde vanaf nr. 97 tem bushalte thv nr. 123)
- Halewijnlaan (vanaf kruispunt Lintbaan tem nr. 19)
- Verbinding tussen Sint-Servaasstraat en Nassaulaan langs een zijde
- Vinkenstraat (onpare zijde nr. 7 tem 11A)
- Fazantenstraat (pare zijde nr. 2 tem 4)
- Karel Lauwersstraat (pijpenkop volledig)
- Abelenlaan (pare zijde volledig)
- Rondpunt Molenstraat (deels kant Driesstraat)
- Tweelindendreef nr. 76 - 80 (aansluiting gelijkvloers met nieuwe brandweg)
- 5de Linieweg (volledig)
- Bloemenhof (onpare zijde nr. 9 tot kruispunt Oude Mechelsestraat)
- N211 (dolomiet vakken tussen kruispunt Van Akenstraat en Brusselsesteenweg)
- Diamantstraat (pare zijde nr. 6 tot kruispunt Spaanse Lindebaan.

Opvolging van de werken gebeurt door de dinest Opnebare Werken (tel: 02/260.13.19)
Deze werken worden uitgevoerd door de firma Marc Bosmans bvba uit Booischot (heist-op-denBerg) tel: 015/225459 in opdracht van het gemeentebestuur Grimbergen.

In totaliteit zullen de werkzaamheden, afhankelijk van weersomstandigheden 75 werkdagen duren.