Wegenis- en rioleringsproject: GUP Beigem

Op dinsdag 23 april 2024 heeft de gemeente Grimbergen een bewonersvergadering georganiseerd om het wegenis- en rioleringsproject GUP Beigem toe te lichten.

Om u alle details te verschaffen, hebben we een uitgebreide presentatie samengesteld die alle belangrijke informatie omvat. Deze presentatie is beschikbaar als bijlage bij dit bericht. Hierin vindt u een overzicht van de geplande werkzaamheden, mogelijke hinder en de communicatiemiddelen die zullen worden ingezet om u op de hoogte te houden gedurende het project.