Opfrissing wegmarkeringen van midden september tot midden november 2022

Met een kleine vertraging is de opfrissing van de wegmarkeringen van start gegaan.

De firma is gestart op 14/09 en zou - als het weer meezit - tegen ten laatste midden november klaar moeten zijn. 

De wegmarkeringen bevinden zich grotendeels op de openbare weg waardoor de onderhoudswerken een (beperkte) hinder kunnen veroorzaken. Wij rekenen op jullie begrip en geduld, zodat de arbeiders op een veilige manier kunnen werken.