Coronavirus

Maatregelen in Grimbergen n.a.v. coronavirus

Klik HIER om deze maatregelen te bekijken.

Gemeentediensten op afspraak

Door de coronamaatregelen werken de gemeentediensten uitsluitend op afspraak: tel. 02 260 12 11
Meer info: klik hier

Rubrieken e-loket
afdrukken

Aanvraag sociale toelagen 2020

Wie kan aanvragen

Gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming komen in aanmerking voor 1 of meer van volgende toelagen:
- Indien zij op 1 januari 2020 ingeschreven zijn in Grimbegen.
- Indien zij genieten van een verhoogde tegemoetkoming.

Welke toelagen

Voor het jaar 2020 kunnen volgende sociale toelage(n) aangevraagd worden:

1. Basisbedrag voor personen met verhoogde verzekeringstegemoetkoming
€70/jaar per adres
Af te leveren bewijs: Bewijs van verhoogde tegemoetkoming
 
2. Toelage voor volwassen mindervaliden (medisch-sociale toelage)
€185/jaar
Af te leveren bewijzen:
- Bewijs van verhoogde tegemoetkoming
- Erkend attest handicap:
  - Attest met vermelding van een verminderende zelfredzaamheid van minstens 7 punten van de FODSZ Directie-generaal personen met een handicap.
OF
  - Attest twee derde vermindering verdienvermogen FODSZ Directie-generaal personen met een handicap
OF
  - Attest 66% arbeidsongeschiktheid RIZIV
OF
  - Evaluatieschaal rustoorden: indicatiestelling B,C,CD
 
3.Toelage voor opvoeders van een kind met een handicap ( sociaalpedagogische toelage)
€185/jaar
- Het kind moet de leeftijd van 1 jaar bereikt hebben op 1 januari van het jaar waarvoor de toelage gevraagd wordt en waarvan het kind op datzelfde tijdstip de leeftijd van 21 jaar niet overschreden heeft;
Af te leveren bewijs:

- Een attest van zorgtoeslag met minimum 4 punten op pijler 1 heeft.

Aanvrager

*
*
Kies een datum*
*
*
*

Vraagt volgende sociale toelage aan

 
*

Voegt volgende bewijzen toe

 Bewijs van verhoogde tegemoetkoming met bewijs van de mutualiteit op datum van 01/01/2020
Erkend attest twee derde vermindering verdienvermogen FODSZ Directie-generaal personen met een handicap
Erkend attest met vermelding van een verminderende zelfredzaamheid van minstens 7 punten van de FODSZ Directie-generaal personen met een handicap
Erkend attest 66% arbeidsongeschiktheid RIZIV
Evaluatieschaal rustoorden: indicatiestelling B,C,Cd
Erkend attest zorgtoeslag met minimum 4 punten in pijler 1